Tìm kiếm
Danh mục sản phẩm
  Menu Close

  Bàn ăn gấp

  Sắp xếp theo
  Hiển thị Trên mỗi trang
  Hình ảnh của Bàn ăn inox BT712I

  Bàn ăn inox BT712I

  Bàn ăn inox BT712I sử dụng tại gia đình, nhà hàng, khách sạn…Bàn ăn có thế gấp gọn lại khi không sử dụng, làm bằng Inox toàn bộ mặt bàn chữ nhật bo góc tròn.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn ăn MCN412

  Bàn ăn MCN412

  Bàn ăn gấp, chân bàn thẳng, ống thép Ø25.4. Mặt bàn hình chữ nhật sử dụng chất liệu composite.
  Có thể gấp gọn khi không sử dụng.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn ăn MCN510

  Bàn ăn MCN510

  Bàn ăn gấp, chân bàn thẳng, ống thép Ø25.4. Mặt bàn hình chữ nhật sử dụng chất liệu composite.
  Có thể gấp gọn khi không sử dụng.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn ăn MCN580

  Bàn ăn MCN580

  Bàn ăn gấp, chân bàn thẳng, ống thép Ø25.4. Mặt bàn hình chữ nhật sử dụng chất liệu composite.
  Có thể gấp gọn khi không sử dụng.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn ăn MCN610

  Bàn ăn MCN610

  Bàn ăn gấp, chân bàn thẳng, ống thép Ø25.4. Mặt bàn hình chữ nhật sử dụng chất liệu composite.
  Có thể gấp gọn khi không sử dụng.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn ăn MCN612

  Bàn ăn MCN612

  Bàn ăn gấp, chân bàn thẳng, ống thép Ø25.4. Mặt bàn hình chữ nhật sử dụng chất liệu composite.
  Có thể gấp gọn khi không sử dụng.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn ăn MCN614

  Bàn ăn MCN614

  Bàn ăn gấp, chân bàn thẳng, ống thép Ø25.4. Mặt bàn hình chữ nhật sử dụng chất liệu composite.
  Có thể gấp gọn khi không sử dụng.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn ăn MCN712

  Bàn ăn MCN712

  Bàn ăn gấp, chân bàn thẳng, ống thép Ø25.4. Mặt bàn hình chữ nhật sử dụng chất liệu composite.
  Có thể gấp gọn khi không sử dụng.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn ăn ME58

  Bàn ăn ME58

  Bàn ăn gấp, chân bàn thẳng, ống thép Ø25.4. Mặt bàn hình elip sử dụng chất liệu composite.
  Có thể gấp gọn khi không sử dụng.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn ăn ME610

  Bàn ăn ME610

  Bàn ăn gấp, chân bàn thẳng, ống thép Ø25.4. Mặt bàn hình elip sử dụng chất liệu composite.
  Có thể gấp gọn khi không sử dụng.
  Liên hệ