Tìm kiếm
Danh mục sản phẩm
  Menu Close

  Bàn ghi chì

  Sắp xếp theo
  Hiển thị Trên mỗi trang
  Hình ảnh của Bàn ghi chì HP100

  Bàn ghi chì HP100

  Bàn ghi chì HP100 là bàn làm việc sử dụng với hộc treo và hộc di động.
  Sản phẩm có thể kết hợp sử dụng với các loại ghế nhân viên, ghế xoay… của Lộc Đức tạo sự đồng bộ cho không gian văn phòng.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn ghi chì HP100HL

  Bàn ghi chì HP100HL

  Bàn ghi chì HP100HL là bàn làm việc có hộc liền 1 ngăn kéo 1 cánh mở.
  Sản phẩm có thể kết hợp sử dụng với các loại ghế nhân viên, ghế xoay… của Hòa Phát tạo sự đồng bộ cho không gian văn phòng.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn ghi chì HP120

  Bàn ghi chì HP120

  Bàn ghi chì HP120 là bàn làm việc sử dụng với hộc treo và hộc di động.
  Sản phẩm có thể kết hợp sử dụng với các loại ghế nhân viên, ghế xoay… của Lộc Đức tạo sự đồng bộ cho không gian văn phòng
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn ghi chì HP120HL

  Bàn ghi chì HP120HL

  Bàn ghi chì HP120HL là bàn làm việc có hộc liền 1 ngăn kéo 1 cánh mở.
  Sản phẩm có thể kết hợp sử dụng với các loại ghế nhân viên, ghế xoay… của Lộc Đức tạo sự đồng bộ cho không gian văn phòng.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn ghi chì HP120HL3C

  Bàn ghi chì HP120HL3C

  Bàn ghi chì HP120HL3C là bàn làm việc có hộc liền sát đất, 1 ngăn kéo 1 cánh mở.
  Sản phẩm có thể kết hợp sử dụng với các loại ghế nhân viên, ghế xoay… của Lộc Đức tạo sự đồng bộ cho không gian văn phòng.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn ghi chì HP120S

  Bàn ghi chì HP120S

  Bàn ghi chì HP120S là bàn làm việc sử dụng với hộc treo và hộc di động.
  Sản phẩm có thể kết hợp sử dụng với các loại ghế nhân viên, ghế xoay… của Lộc Đức tạo sự đồng bộ cho không gian văn phòng.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn ghi chì HP120SHL

  Bàn ghi chì HP120SHL

  Bàn ghi chì HP120SHL là bàn làm việc có hộc liền 1 ngăn kéo 1 cánh mở.
  Sản phẩm có thể kết hợp sử dụng với các loại ghế nhân viên, ghế xoay… của Hòa Phát tạo sự đồng bộ cho không gian văn phòng.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn ghi chì HP140

  Bàn ghi chì HP140

  Bàn ghi chì HP140 là bàn làm việc sử dụng với hộc treo và hộc di động.
  Sản phẩm có thể kết hợp sử dụng với các loại ghế nhân viên, ghế xoay… của Lộc Đức tạo sự đồng bộ cho không gian văn phòng.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn ghi chì HP140HL

  Bàn ghi chì HP140HL

  Bàn ghi chì HP140HL là bàn làm việc có hộc liền 1 ngăn kéo 1 cánh mở.
  Sản phẩm có thể kết hợp sử dụng với các loại ghế nhân viên, ghế xoay… của Lộc Đức tạo sự đồng bộ cho không gian văn phòng.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn ghi chì HP150

  Bàn ghi chì HP150

  Bàn ghi chì HP150 là bàn làm việc sử dụng với hộc treo và hộc di động.
  Sản phẩm có thể kết hợp sử dụng với các loại ghế nhân viên, ghế xoay… của Hòa Phát tạo sự đồng bộ cho không gian văn phòng.
  Liên hệ