Tìm kiếm
Danh mục sản phẩm
  Menu Close

  Bàn vàng xanh

  Sắp xếp theo
  Hiển thị Trên mỗi trang
  Hình ảnh của Bàn làm việc SV120HL3C

  Bàn làm việc SV120HL3C

  Bàn làm việc SV120HL3C thiết kế 3 chân có hộc liền sát đất gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh mở để file. Bàn SV140HL3C thường được sử dụng trong phòng làm việc.
  Sản phẩm SV120HL3C có thể kết hợp sử dụng với các loại ghế nhân viên, ghế xoay… của Lộc Đức tạo sự đồng bộ cho không gian văn phòng.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn làm việc SV120SHL3D

  Bàn làm việc SV120SHL3D

  Bàn làm việc SV120SHL3D thiết kế có hộc liền 3 ngăn kéo sát đất 2 ngăn kéo nhỏ và 1 ngăn kéo to để file. Bàn SV140HL3D thường được sử dụng trong phòng làm việc.
  Sản phẩm SV120SHL3D có thể kết hợp sử dụng với các loại ghế nhân viên, ghế xoay… của Lộc Đức tạo sự đồng bộ cho không gian văn phòng.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn làm việc SV140HL3C

  Bàn làm việc SV140HL3C

  Bàn làm việc SV140HL3C thiết kế 3 chân có hộc liền sát đất gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh mở để file. Bàn SV140HL3C thường được sử dụng trong phòng làm việc.
  Sản phẩm SV140HL3C có thể kết hợp sử dụng với các loại ghế nhân viên, ghế xoay… của Lộc Đức tạo sự đồng bộ cho không gian văn phòng.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn làm việc SV140HL3D

  Bàn làm việc SV140HL3D

  Bàn làm việc SV140HL3D thiết kế có hộc liền 3 ngăn kéo sát đất 2 ngăn kéo nhỏ và 1 ngăn kéo to để file. Bàn SV140HL3D thường được sử dụng trong phòng làm việc.
  Sản phẩm SV140HL3D có thể kết hợp sử dụng với các loại ghế nhân viên, ghế xoay… của Lộc Đức tạo sự đồng bộ cho không gian văn phòng.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn làm việc SVB004

  Bàn làm việc SVB004

  Bàn vàng xanh SV-SR1001 đã được thay thế bằng mã sản phẩm Bàn vàng xanh SVG101
  Bàn phụ 1 chân nối với mặt bàn chính bằng ke chữ Z.
  Bàn làm bằng gỗ laminate các màu vàng-xanh, ghi-xanh, ghi-chì. Sản phẩm có thể kết hợp sử dụng với các loại ghế nhân viên, ghế xoay.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn làm việc SVB005

  Bàn làm việc SVB005

  Bàn làm việc hình gỗ công nghiệp màu vàng đen.
  Bàn lượn và có một hộc treo đựng tài liệu bên trái.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn vàng xanh SV100HL

  Bàn vàng xanh SV100HL

  Bàn vàng xanh SV100HL, bàn làm việc có hộc liền 1 ngăn kéo 1 cánh mở.
  Sản phẩm có thể kết hợp sử dụng với các loại ghế nhân viên, ghế xoay… của Lộc Đức tạo sự đồng bộ cho không gian văn phòng.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn vàng xanh SV120

  Bàn vàng xanh SV120

  Bàn vàng xanh SV120 là bàn làm việc sử dụng với hộc treo và hộc di động.
  Sản phẩm có thể kết hợp sử dụng với các loại ghế nhân viên, ghế xoay… của Lộc Đức tạo sự đồng bộ cho không gian văn phòng.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn vàng xanh SV120HL

  Bàn vàng xanh SV120HL

  Bàn vàng xanh SV120HL, bàn làm việc có hộc liền 1 ngăn kéo 1 cánh mở.
  Sản phẩm có thể kết hợp sử dụng với các loại ghế nhân viên, ghế xoay… của Lộc Đức tạo sự đồng bộ cho không gian văn phòng.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn vàng xanh SV120HL3C

  Bàn vàng xanh SV120HL3C

  Bàn vàng xanh SV120HL3C là bàn làm việc 3 chân có hộc liền sát đất gồm 1 ngăn kéo và 1 cánh mở.
  Sản phẩm có thể kết hợp sử dụng với các loại ghế nhân viên, ghế xoay… của Lộc Đức tạo sự đồng bộ cho không gian văn phòng.
  Liên hệ