Tìm kiếm
Danh mục sản phẩm
  Menu Close

  Bộ kệ vách KVTT-01

  Sắp xếp theo
  Hiển thị Trên mỗi trang
  Hình ảnh của Kệ vách treo tường KVTT-01A MDF

  Kệ vách treo tường KVTT-01A MDF

  Trọn bộ kệ vách bao gồm:
  - 03 hộp (21x21x18)cm
  - 01 hộp (26x76x18)cm
  - 01 tấm ván thẳng (50x18)cm
  - 01 tấm ván thẳng (60x18)cm
  Liên hệ
  Hình ảnh của Kệ vách treo tường KVTT-01B MDF

  Kệ vách treo tường KVTT-01B MDF

  Trọn bộ kệ vách bao gồm:
  - 03 hộp (21x21x18)cm
  - 01 hộp (26x76x18)cm
  - 01 tấm ván thẳng (50x18)cm
  - 01 tấm ván thẳng (60x18)cm
  Liên hệ
  Hình ảnh của Kệ vách treo tường KVTT-01C MDF

  Kệ vách treo tường KVTT-01C MDF

  Trọn bộ kệ vách bao gồm:
  - 03 hộp (21x21x18)cm
  - 01 hộp (26x76x18)cm
  - 01 tấm ván thẳng (50x18)cm
  - 01 tấm ván thẳng (60x18)cm
  - 01 tấm ván thẳng (70x18)cm
  Liên hệ
  Hình ảnh của Kệ vách treo tường KVTT-01D MDF

  Kệ vách treo tường KVTT-01D MDF

  Trọn bộ kệ vách bao gồm:
  - 03 hộp (21x21x18)cm
  - 01 hộp (26x76x18)cm
  - 02 tấm ván thẳng (50x18)cm
  - 01 tấm ván thẳng (60x18)cm
  Liên hệ
  Hình ảnh của Kệ vách treo tường KVTT-01F MDF

  Kệ vách treo tường KVTT-01F MDF

  Trọn bộ kệ vách bao gồm:
  - 03 hộp (21x21x18)cm
  - 01 hộp (26x76x18)cm
  - 01 tấm ván thẳng (40x18)cm
  - 01 tấm ván thẳng (60x18)cm
  Liên hệ
  Hình ảnh của Kệ vách treo tường KVTT-01G MDF

  Kệ vách treo tường KVTT-01G MDF

  Trọn bộ kệ vách bao gồm:
  - 03 hộp (21x21x18)cm
  - 01 hộp (26x76x18)cm
  - 01 tấm ván thẳng (40x18)cm
  - 01 tấm ván thẳng (50x18)cm
  - 01 tấm ván thẳng (60x18)cm
  - 01 tấm ván thẳng (70x18)cm
  Liên hệ
  Hình ảnh của Kệ vách treo tường KVTT-01H MDF

  Kệ vách treo tường KVTT-01H MDF

  Trọn bộ kệ vách bao gồm:
  - 06 hộp (21x21x18)cm
  - 02 hộp (26x76x18)cm
  Liên hệ