Điện thoại: (028) 62684177 - Hotline Tư Vấn & Bán Hàng: 090 8265711

Giá sách sắt

View as Grid List
Sort by
Display per page

Giá sách di động MCF1

Giá sách di động thiết kế dạng tủ hồ sơ di động có bộ điều khiển chuyển động bằng hệ thống ăn khớp bánh răng khi tác dụng vào tay quay trên mỗi khoang.
Mỗi tủ gồm hai dãy: Dãy cơ bản và dãy nối tiếp.
Mỗi dãy cơ bản có 1 khoá hãm để cố định khoang ở vị trí yêu cầu.
Mỗi khoang có 4 đợt di động tạo thành 5 tầng để tài liệu. Giá có 1 khoá để cố định các khoang ở vị trí đóng. Mỗi đợt chịu tải được 30kg.

Giá sách di động MCF2

Giá sách di động thiết kế dạng tủ hồ sơ di động có tay đẩy, gồm có 4 khoang, mỗi khoang có 4 đợt di động tạo thành 5 tầng để tài liệu.
1 -Đơn cố định có 1 khoang: 1 ch
2 -Kép di động có 2 mặt để tài liệu : 1 ch
3 -Đơn di động có 1 khoang : 1 ch
Giá lắp 1 khoá để cố định các khoang ở vị trí đóng. Mỗi đợt chịu tải được 30kg.
Call 0908 265 711

Giá sách sắt GS1A

Giá sách sắt thường dùng làm giá thư viện có 5 tầng để tài liệu kể cả đợt đáy.
2 hồi giá thoáng, có 2 thanh ngang đỡ đợt, đợt có thể di động để điều chỉnh độ cao của mỗi tầng để tài liệu.
1.628.975₫

Giá sách sắt GS1B

Giá sách sắt thường dùng làm giá thư viện có 5 tầng để tài liệu kể cả đợt đáy.
Hồi giá thoáng, đợt di động để điều chỉnh độ cao của tầng để tài liệu.
Mỗi đợt chịu tải được 30kg.
1.511.675₫

Giá sách sắt GS2K1

Giá sách sắt thiết kế kiểu giá thép đa năng có 5 tầng (kể cả đợt đáy), hồi giá hở, các đợt cố định, sử dụng hai mặt.
Mỗi đợt chịu tải được 30kg.
2.053.095₫

Giá sách sắt GS2K2

Giá sách sắt thiết kế kiểu giá thép đa năng 2 khoang có 5 tầng (kể cả đợt đáy), hồi giá hở, các đợt cố định, sử dụng hai mặt.
Mỗi đợt chịu tải được 30kg.
3.622.960₫