Tìm kiếm
Danh mục sản phẩm
  Menu Close

  Giá sách sắt

  Sắp xếp theo
  Hiển thị Trên mỗi trang
  Hình ảnh của Giá sách di động MCF1

  Giá sách di động MCF1

  Giá sách di động thiết kế dạng tủ hồ sơ di động có bộ điều khiển chuyển động bằng hệ thống ăn khớp bánh răng khi tác dụng vào tay quay trên mỗi khoang.
  Mỗi tủ gồm hai dãy: Dãy cơ bản và dãy nối tiếp.
  Mỗi dãy cơ bản có 1 khoá hãm để cố định khoang ở vị trí yêu cầu.
  Mỗi khoang có 4 đợt di động tạo thành 5 tầng để tài liệu. Giá có 1 khoá để cố định các khoang ở vị trí đóng. Mỗi đợt chịu tải được 30kg.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Giá sách di động MCF2

  Giá sách di động MCF2

  Giá sách di động thiết kế dạng tủ hồ sơ di động có tay đẩy, gồm có 4 khoang, mỗi khoang có 4 đợt di động tạo thành 5 tầng để tài liệu.
  1 -Đơn cố định có 1 khoang: 1 ch
  2 -Kép di động có 2 mặt để tài liệu : 1 ch
  3 -Đơn di động có 1 khoang : 1 ch
  Giá lắp 1 khoá để cố định các khoang ở vị trí đóng. Mỗi đợt chịu tải được 30kg.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Giá sách sắt GS1A

  Giá sách sắt GS1A

  Giá sách sắt thường dùng làm giá thư viện có 5 tầng để tài liệu kể cả đợt đáy.
  2 hồi giá thoáng, có 2 thanh ngang đỡ đợt, đợt có thể di động để điều chỉnh độ cao của mỗi tầng để tài liệu.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Giá sách sắt GS1B

  Giá sách sắt GS1B

  Giá sách sắt thường dùng làm giá thư viện có 5 tầng để tài liệu kể cả đợt đáy.
  Hồi giá thoáng, đợt di động để điều chỉnh độ cao của tầng để tài liệu.
  Mỗi đợt chịu tải được 30kg.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Giá sách sắt GS2K1

  Giá sách sắt GS2K1

  Giá sách sắt thiết kế kiểu giá thép đa năng có 5 tầng (kể cả đợt đáy), hồi giá hở, các đợt cố định, sử dụng hai mặt.
  Mỗi đợt chịu tải được 30kg.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Giá sách sắt GS2K2

  Giá sách sắt GS2K2

  Giá sách sắt thiết kế kiểu giá thép đa năng 2 khoang có 5 tầng (kể cả đợt đáy), hồi giá hở, các đợt cố định, sử dụng hai mặt.
  Mỗi đợt chịu tải được 30kg.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Giá sách sắt GS3

  Giá sách sắt GS3

  Giá sách sắt thiết kế dạng tủ cao đựng file, chia thành 4 tầng, mỗi tầng có 10 ô chia file.
  Mỗi đợt chịu tải được 30kg.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Giá sách sắt GS4A

  Giá sách sắt GS4A

  Giá sách sắt sử dụng 2 mặt, có 7 tầng (Kể cả đợt đáy). Có ốp hồi kín, đợt di động, có thanh chắn giữa. Mỗi đợt chịu tải được 30kg.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Giá sách sắt GS4B

  Giá sách sắt GS4B

  Giá sách sắt sử dụng 1 mặt, có 7 tầng (Kể cả đợt đáy). Có hồi kín, đợt di động, có thanh đỡ sách ở phía sau. Mỗi đợt chịu tải được 30kg.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Giá sách sắt GS5K1

  Giá sách sắt GS5K1

  sử dụng 2 mặt, có 5 tầng (Kể cả đợt đáy), có ốp hồi kín, đợt di động, có thanh chắn giữa điều chỉnh được độ cao. Thanh chắn sách bên cạnh được hàn trực tiếp vào trụ. Mỗi đợt chịu tải được 40kg.
  Liên hệ