Tìm kiếm
Danh mục sản phẩm
  Menu Close

  Két Sắt Điện Tử

  Sắp xếp theo
  Hiển thị Trên mỗi trang
  Hình ảnh của Két sắt chống cháy KS110K1C1

  Két sắt chống cháy KS110K1C1

  Két sắt đứng. Két có 1 cánh mở với 2 bản lề nổi lớn, 1 bộ khóa chìa, 1 bộ khóa mã, mặt nạ hộp nhựa, và có tay nắm.
  Cánh mở với 6 chốt chìm. Lòng két có 1 đợt di động và 1 ngăn kéo có khóa.
  Két có bánh xe sắt di chuyển.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Két sắt chống cháy KS110K1-DT

  Két sắt chống cháy KS110K1-DT

  Két sắt đứng.
  Két có 1 cánh mở với 2 bản lề nổi lớn, 1 bộ khóa chìa, 1 bộ khóa điện tử, và có tay nắm.
  Cánh mở với 6 chốt chìm. Lòng két có 1 đợt di động và 1 ngăn kéo có khóa.
  Két có bánh xe sắt di chuyển.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Két sắt chống cháy KS110K2C1

  Két sắt chống cháy KS110K2C1

  Két sắt đứng.
  Két có 1 cánh mở với 2 bản lề nổi lớn, 2 bộ khóa chìa, 1 bộ khóa mã, mặt nạ hộp nhựa, và có tay nắm.
  Cánh mở với 6 chốt chìm. Lòng két có 1 đợt di động và 1 ngăn kéo có khóa. Két có bánh xe sắt di chuyển.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Két sắt chống cháy KS110M-K1C1

  Két sắt chống cháy KS110M-K1C1

  Két sắt đứng, khóa cơ kết hợp điện tử
  Cánh mở với 2 bản lề lớn. Két có bánh xe sát di chuyển.
  Bên trong có 1 đợt di động và 1 ngăn kéo có khóa.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Két sắt chống cháy KS135K1C1

  Két sắt chống cháy KS135K1C1

  Két sắt đứng.
  Két có 1 cánh mở với 2 bản lề nổi lớn, 1 bộ khóa chìa, 1 bộ khóa mã, mặt nạ hộp nhựa, và có tay nắm.
  Cánh mở với 6 chốt chìm. Lòng két có 1 đợt di động và 1 ngăn kéo có khóa. Két có bánh xe sắt di chuyển. Két có bánh xe sắt di chuyển.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Két sắt chống cháy KS135K1-DT

  Két sắt chống cháy KS135K1-DT

  Két sắt đứng.
  Két có 1 cánh mở với 2 bản lề nổi lớn, 1 bộ khóa chìa, 1 bộ khóa điện tử,và có tay nắm. Cánh mở với 6 chốt chìm.
  Lòng két có 1 đợt di động và 1 ngăn kéo có khóa. Két có bánh xe sắt di chuyển
  Liên hệ
  Hình ảnh của Két sắt chống cháy KS135K2C1

  Két sắt chống cháy KS135K2C1

  Két sắt đứng.
  Két có 1 cánh mở với 2 bản lề nổi lớn, 2 bộ khóa chìa, 1 bộ khóa mã, mặt nạ hộp nhựa, và có tay nắm.
  Cánh mở với 6 chốt chìm. Lòng két có 1 đợt di động và 1 ngăn kéo có khóa. Két có bánh xe sắt di chuyển.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Két sắt chống cháy KS168K1-DT

  Két sắt chống cháy KS168K1-DT

  Két sắt đứng. Két có 1 cánh mở với 2 bản lề nổi lớn, 1 bộ khóa chìa, 1 bộ khóa điện tử, và có tay nắm. Cánh mở với 6 chốt chìm. Lòng két có 1 đợt di động và 1 ngăn kéo có khóa. Két có bánh xe sắt di chuyển.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Két sắt chống cháy KS190K1-DT

  Két sắt chống cháy KS190K1-DT

  Két sắt đứng.
  Két có 1 cánh mở với 2 bản lề nổi lớn, 1 bộ khóa chìa, 1 bộ khóa điện tử, và có tay nắm. Cánh mở với 7 chốt chìm.
  Lòng két có 1 đợt di động và 1 ngăn kéo có khóa. Két có bánh xe sắt di chuyển.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Két sắt chống cháy KS250K1-DT

  Két sắt chống cháy KS250K1-DT

  Két sắt đứng.
  Két có 1 cánh mở với 3 bản lề chìm, 1 bộ khóa chìa, 1 bộ khóa điện tử, có tay nắm.
  Cánh mở với 7 chốt chìm. Lòng két có 2 đợt di động và 1 ngăn kéo có khóa. Két có bánh xe sắt di chuyển.
  Liên hệ