Điện thoại: (028) 62684177 - Hotline Tư Vấn & Bán Hàng: 090 8265711

Kệ siêu thị

View as Grid List
Sort by
Display per page

Giỏ sắt 1

Giỏ sắt 1 được làm từ thép tròn Ø6 (lắp cho giá đơn rộng 900mm).
Call 0908 265 711

Giỏ sắt 2

Giỏ sắt 2 được làm từ thép tròn Ø6 (lắp cho giá kép rộng 1000mm).
Call 0908 265 711

Kệ siêu thị GST01

Giá siêu thị đôi, để hàng 2 mặt.Mỗi bên có 4 đợt để hàng(kể cả đáy và đợt), đợt có thể di động để điều chỉnh độ khoảng cách mỗi tầng để hàng.
- Đợt đáy sâu 442mm/1 bên. - Các đợt còn lại sâu 342mm/1bên. - Trên mỗi đợt có các thanh viền trang trí lỗ ô van dùng để chặn không bị rơi hàng, giữa thanh viền trước và thanh viền cạnh được nối với nhau bằng chi tiết nối nhựa.
Call 0908 265 711

Kệ siêu thị GST02

Giá siêu thị đơn, kệ đầu kệ hoặc áp tường. Có 4 kệ để hàng(kể cả đáy và đợt)đợt có thể di động để điều chỉnh độ khoảng cách mỗi tầng để hàng.
- Đợt đáy sâu: 442mm - Các đợt còn lại sâu: 342mm - Trên mỗi đợt có các thanh viền trang trí lỗ ô van dùng để chặn không bị rơi hàng, giữa thanh viền trước và thanh viền cạnh được nối với nhau bằng chi tiết nối nhựa.
2.163.150₫

Kệ siêu thị GST03

Giá siêu thị đơn, kệ đầu kệ hoặc áp tường.
Có 5 đợt để hàng (kể cả đáy và đợt) đợt có thể di động để điều chỉnh độ khoảng cách mỗi tầng để hàng.
- Đợt đáy sâu: 442mm - Các đợt còn lại sâu:342mm - Trên mỗi đợt có các thanh viền trang trí lỗ ô van dùng để chặn không bị rơi hàng, giữa thanh viền trước và thanh viền cạnh được nối với nhau bằng chi tiết nối nhựa.
2.634.995₫

Kệ siêu thị GST04

Giá siêu thị đôi, để hàng 2 mặt.
Mỗi bên có 5 đợt để hàng(kể cả đáy và đợt), đợt có thể di động để điều chỉnh độ khoảng cách mỗi tầng để hàng.
- Đáy sâu 442mm/1 bên. - Các đợt còn lại sâu 342mm/1bên.
- Trên mỗi đợt có các thanh viền trang trí lỗ ô van dùng để chặn không bị rơi hàng, giữa thanh viền trước và thanh viền cạnh được nối với nhau bằng chi tiết nối nhựa.
3.868.370₫