Tìm kiếm
Danh mục sản phẩm
  Menu Close

  Kệ trưng bày

  Sắp xếp theo
  Hiển thị Trên mỗi trang
  Hình ảnh của Kệ siêu thị GST01

  Kệ siêu thị GST01

  Giá siêu thị đôi, để hàng 2 mặt.Mỗi bên có 4 đợt để hàng(kể cả đáy và đợt), đợt có thể di động để điều chỉnh độ khoảng cách mỗi tầng để hàng.
  - Đợt đáy sâu 442mm/1 bên. - Các đợt còn lại sâu 342mm/1bên. - Trên mỗi đợt có các thanh viền trang trí lỗ ô van dùng để chặn không bị rơi hàng, giữa thanh viền trước và thanh viền cạnh được nối với nhau bằng chi tiết nối nhựa.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Kệ siêu thị GST02

  Kệ siêu thị GST02

  Giá siêu thị đơn, kệ đầu kệ hoặc áp tường. Có 4 kệ để hàng(kể cả đáy và đợt)đợt có thể di động để điều chỉnh độ khoảng cách mỗi tầng để hàng.
  - Đợt đáy sâu: 442mm - Các đợt còn lại sâu: 342mm - Trên mỗi đợt có các thanh viền trang trí lỗ ô van dùng để chặn không bị rơi hàng, giữa thanh viền trước và thanh viền cạnh được nối với nhau bằng chi tiết nối nhựa.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Kệ siêu thị GST03

  Kệ siêu thị GST03

  Giá siêu thị đơn, kệ đầu kệ hoặc áp tường.
  Có 5 đợt để hàng (kể cả đáy và đợt) đợt có thể di động để điều chỉnh độ khoảng cách mỗi tầng để hàng.
  - Đợt đáy sâu: 442mm - Các đợt còn lại sâu:342mm - Trên mỗi đợt có các thanh viền trang trí lỗ ô van dùng để chặn không bị rơi hàng, giữa thanh viền trước và thanh viền cạnh được nối với nhau bằng chi tiết nối nhựa.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Kệ siêu thị GST04

  Kệ siêu thị GST04

  Giá siêu thị đôi, để hàng 2 mặt.
  Mỗi bên có 5 đợt để hàng(kể cả đáy và đợt), đợt có thể di động để điều chỉnh độ khoảng cách mỗi tầng để hàng.
  - Đáy sâu 442mm/1 bên. - Các đợt còn lại sâu 342mm/1bên.
  - Trên mỗi đợt có các thanh viền trang trí lỗ ô van dùng để chặn không bị rơi hàng, giữa thanh viền trước và thanh viền cạnh được nối với nhau bằng chi tiết nối nhựa.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Kệ siêu thị GST11

  Kệ siêu thị GST11

  Giá siêu thị đơn, kệ đầu kệ hoặc áp tường.
  - Đợt đáy sâu: 442mm.
  - Giá có 6 móc để treo xoong,chảo…(hoặc 3 giỏ thép dùng để những hàng nhẹ và khô như Mì ăn liền, quần áo ….) có thể di động để điều chỉnh khoảng cách mỗi móc treo hàng(hoặc giỏ thép).
  Liên hệ
  Hình ảnh của Kệ siêu thị GST12

  Kệ siêu thị GST12

  Giá siêu thị đôi, để hàng 2 mặt:
  - Đợt đáy sâu: 442mm
  - Giá có 12 móc để treo xoong,chảo…(hoặc 6 giỏ thép dùng để những hàng nhẹ và khô như Mì ăn liền, quần áo ….) có thể di động để điều chỉnh khoảng cách mỗi móc treo hàng(hoặc giỏ thép).
  Liên hệ
  Hình ảnh của Kệ siêu thị GST13

  Kệ siêu thị GST13

  Giá siêu thị đơn, kệ đầu kệ hoặc áp tường.
  - Đợt đáy sâu: 442mm.
  - Giá có 9 móc để treo xoong,chảo…(hoặc 4 giỏ thép dùng để những hàng nhẹ và khô như Mì ăn liền, quần áo ….) có thể di động để điều chỉnh khoảng cách mỗi móc treo hàng(hoặc giỏ thép).
  Liên hệ
  Hình ảnh của Kệ siêu thị GST14

  Kệ siêu thị GST14

  Giá siêu thị đôi, để hàng 2 mặt: - Đợt đáy sâu: 442mm - Giá có 18 móc để treo xoong,chảo…(hoặc 8 giỏ thép dùng để những hàng nhẹ và khô như Mì ăn liền, quần áo ….) có thể di động để điều chỉnh khoảng cách mỗi móc treo hàng(hoặc giỏ thép).
  Liên hệ