Tìm kiếm
Danh mục sản phẩm
  Menu Close

  Két Sắt Bảo Mật

  Sắp xếp theo
  Hiển thị Trên mỗi trang
  Hình ảnh của Két sắt bảo mật KV100

  Két sắt bảo mật KV100

  Két sắt đứng, có 1 khoá chìa, 1 khoá mã, 1 tay nắm. Thân vát các cạnh.
  Cánh két dập gờ nổi, sử dụng 3 chốt chìm. Bên trong lòng két có 1 đợt di động và 1 ngăn kéo phụ có khóa phía trên và 1 khay phụ nằm ngay bên dưới ngăn kéo phụ.
  Có hệ thống bánh xe di chuyển.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Két sắt bảo mật KV181

  Két sắt bảo mật KV181

  Két sắt đứng, có 1 khoá chìa, 1 khoá mã, 1 tay nắm. Thân vát các cạnh.
  Cánh két dập gờ nổi, sử dụng 3 chốt chìm. Bên trong lòng két có 1 đợt di động và 1 ngăn kéo phụ có khóa phía trên và 1 khay phụ nằm ngay bên dưới ngăn kéo phụ.
  Có hệ thống bánh xe di chuyển.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Két sắt bảo mật KV22

  Két sắt bảo mật KV22

  Két sắt đứng, có 1 khoá chìa, 1 khoá mã. Thân vát các cạnh. Cánh két dập gờ nổi, sử dụng 2 chốt chìm.
  Bên trong lòng két có 1 đợt cố định.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Két sắt bảo mật KV40

  Két sắt bảo mật KV40

  Két sắt đứng, có 1 khoá chìa, 1 khoá mã. Thân vát các cạnh. Cánh két dập gờ nổi, sử dụng 2 chốt chìm.
  Bên trong lòng két có 1 đợt cố định.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Két sắt bảo mật KV54

  Két sắt bảo mật KV54

  Két sắt đứng, có 1 khoá chìa, 1 khoá mã, 1 tay nắm. Thân vát các cạnh.
  Cánh két dập gờ nổi, sử dụng 3 chốt chìm. Bên trong lòng két có 1 đợt di động và 1 khay phụ phía trên.
  Có hệ thống bánh xe di chuyển
  Liên hệ
  Hình ảnh của Két sắt bảo mật KV72

  Két sắt bảo mật KV72

  Két sắt đứng, có 1 khoá chìa, 1 khoá mã, 1 tay nắm. Thân vát các cạnh.
  Cánh két dập gờ nổi, sử dụng 3 chốt chìm. Bên trong lòng két có 1 đợt di động và 1 ngăn kéo phụ có khóa phía trên.
  Có hệ thống bánh xe di chuyển
  Liên hệ
  Hình ảnh của Két sắt chống cháy KS50D

  Két sắt chống cháy KS50D

  Két sắt đứng.
  Két có 1 cánh mở với 2 bản lề, 1 bộ khóa chìa, 1 bộ khóa mã, mặt nạ hộp nhựa.
  Cánh mở với 2 chốt chìm. Lòng két có 1 đợt cố định. Đế chân nhựa cố định.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Két sắt chống cháy KS50N

  Két sắt chống cháy KS50N

  Két sắt nằm.
  Két có 1 cánh mở với 2 bản lề, 1 bộ khóa chìa, 1 bộ khóa mã, mặt nạ hộp nhựa.
  Cánh mở với 2 chốt chìm. Lòng két có 1 đợt cố định. Đế chân nhựa cố định.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Két sắt chống cháy KS50N-DT

  Két sắt chống cháy KS50N-DT

  Két sắt nằm.
  Két gồm 1 cánh mở với 2 bản lề, 1 bộ khóa chìa, 1 bộ khóa điện tử.
  Cánh mở với 2 chốt chìm. Lòng két có 1 đợt cố định. Đế chân nhựa cố định.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Két sắt chống cháy KS50T2

  Két sắt chống cháy KS50T2

  Két sắt đứng.
  Két có 2 tầng, 2 cánh, mỗi cánh có 1 khóa chìa, 1 khóa mã và 2 bản lề.
  Trong mỗi cánh có 4 chốt chìm, tại mỗi tầng có 1 đợt cố định. Bánh xe sắt di chuyển.
  Liên hệ