Tìm kiếm
Danh mục sản phẩm
  Menu Close

  Nội Thất Văn Phòng

  Sắp xếp theo
  Hiển thị Trên mỗi trang
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT1890H6

  Bàn giám đốc DT1890H6

  Mặt bàn lượn cong, dài 80mm, trên mặt có tấm PVC trang trí phần ngồi viết.
  Yếm huỳnh nổi. Chân bàn ghép nổi.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT1890V1

  Bàn giám đốc DT1890V1

  Mặt bàn hình chữ nhật, yếm ốp phào nổi trang trí hình chữ nhật chính giữa là vân NU. Chân hộp vát 2 bên & chân đế sơn đen.
  Sử dụng kết hợp với tủ phụ, hộc liền chân.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT1890V2

  Bàn giám đốc DT1890V2

  Mặt bàn hình chữ nhật, sử dụng ổ cắm chìm cao cấp. Chân hộp giật 3 cấp. Phía dưới yếm ốp phào nổi,bên trên 2 đưởng chỉ họa tiết đối xứng.
  Sử dụng kết hợp với tủ phụ, hộc liền chân.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT1890V3

  Bàn giám đốc DT1890V3

  Mặt bàn hình chữ nhật, chân hộp vát liên kết với mặt bàn bằng trụ mạ. Yếm ốp 3 phào nổi tạo thành hình chữ V, trên đính 3 chóp kim tự tháp trang trí.
  Sử dụng kết hợp với tủ phụ, hộc liền chân.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT1890V4

  Bàn giám đốc DT1890V4

  Mặt trước lượn cong. Yếm ốp phào chỉ nổi trang trí, chính giữa ghép veneer đấu vân. Chân hộp cong, bên cạnh có ốp chỉ nổi.
  Sử dụng kết hợp với tủ phụ, hộc liền chân.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2010H12

  Bàn giám đốc DT2010H12

  Bàn giám đốc DT1890H12 Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật có tấm PVC trang trí. Yếm và chân bàn ốp nổi trang trí và yếm soi chỉ.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2010H12+HOC

  Bàn giám đốc DT2010H12+HOC

  Bàn giám đốc DT1890H12+HOC Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật có tấm PVC trang trí. Yếm và chân bàn ốp nổi trang trí và yếm soi chỉ.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2010H24

  Bàn giám đốc DT2010H24

  Mặt bàn lượn cong, dài 80mm, trên mặt có tấm PVC trang trí phần ngồi viết.
  Yếm các thanh mạ trang trí. Sử dụng kết hợp với tủ phụ, hộc liền chân.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2010H24+HOC

  Bàn giám đốc DT2010H24+HOC

  Mặt bàn lượn cong, dài 80mm, trên mặt có tấm PVC trang trí phần ngồi viết.
  Yếm các thanh mạ trang trí. Sử dụng kết hợp với tủ phụ, hộc liền chân.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2010H25

  Bàn giám đốc DT2010H25

  Bàn giám đốc DT2010H25 gỗ sơn PU nội thất Lộc Đức
  Bàn lãnh đạo có mặt bàn lượn cong, trên mặt có tấm PVC trang trí. Yếm bàn ghép hộp lượn cong soi chỉ hình quả trám.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2010H25+HOC

  Bàn giám đốc DT2010H25+HOC

  Bàn giám đốc DT2010H25+HOC gỗ sơn PU nội thất Lộc Đức
  Bàn lãnh đạo có mặt bàn lượn cong, trên mặt có tấm PVC trang trí. Yếm bàn ghép hộp lượn cong soi chỉ hình quả trám.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2010H26

  Bàn giám đốc DT2010H26

  Bàn giám đốc DT2010H26 gỗ sơn PU nội thất Lộc Đức
  Bàn lãnh đạo có mặt bàn lượn cong, trên mặt có tấm PVC trang trí. Yếm bàn soi chỉ hình quả trám & trang trí ốp nổi sơn đen.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2010H26+HOC

  Bàn giám đốc DT2010H26+HOC

  Bàn giám đốc DT2010H26+HOC gỗ sơn PU nội thất Lộc Đức
  Bàn lãnh đạo có mặt bàn lượn cong, trên mặt có tấm PVC trang trí. Yếm bàn soi chỉ hình quả trám & trang trí ốp nổi sơn đen.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2010H3

  Bàn giám đốc DT2010H3

  Mặt bàn lượn cong, dài 80mm, trên mặt có tấm PVC trang trí phần ngồi viết.
  Yếm ghép nổi với các kẻ sọc tạo dáng đẹp và tự nhiên.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2010H3+HOC

  Bàn giám đốc DT2010H3+HOC

  Mặt bàn lượn cong, dài 80mm, trên mặt có tấm PVC trang trí phần ngồi viết.
  Yếm ghép nổi với các kẻ sọc tạo dáng đẹp và tự nhiên.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2010H35

  Bàn giám đốc DT2010H35

  Bàn giám đốc DT2010H35 loại gỗ sơn PU nội thất hòa phát
  Bàn lãnh đạo có mặt bàn lượn cong, trên có tấm PVC trang trí. Yếm ghép hộp lượn cong dán giấy khác màu kết hợp nẹp nhôm.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2010H35+HOC

  Bàn giám đốc DT2010H35+HOC

  Bàn giám đốc DT2010H35+HOC loại gỗ sơn PU nội thất hòa phát
  Bàn lãnh đạo có mặt bàn lượn cong, trên có tấm PVC trang trí. Yếm ghép hộp lượn cong dán giấy khác màu kết hợp nẹp nhôm.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2010H37

  Bàn giám đốc DT2010H37

  Bàn giám đốc DT2010H37 loại gỗ sơn PU nội thất hòa phát
  Bàn lãnh đạo có mặt bàn hình chữ nhật, trên mặt bàn có tấm PVC trang trí. Yếm ốp nổi dán giấy khác màu.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2010H37+HOC

  Bàn giám đốc DT2010H37+HOC

  Bàn giám đốc DT2010H37+HOC loại gỗ sơn PU nội thất hòa phát
  Bàn lãnh đạo có mặt bàn hình chữ nhật, trên mặt bàn có tấm PVC trang trí. Yếm ốp nổi dán giấy khác màu.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2010H4

  Bàn giám đốc DT2010H4

  Mặt bàn lượn cong, dài 80mm, trên mặt có tấm PVC trang trí phần ngồi viết. Yếm huỳnh nổi. Sử dụng kết hợp với tủ phụ, hộc liền chân.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2010H4+HOC

  Bàn giám đốc DT2010H4+HOC

  Mặt bàn lượn cong, dài 80mm, trên mặt có tấm PVC trang trí phần ngồi viết. Yếm huỳnh nổi. Sử dụng kết hợp với tủ phụ, hộc liền chân.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2010H40

  Bàn giám đốc DT2010H40

  Bàn giám đốc DT2010H40 gỗ sơn PU nội thất hòa phát
  Bàn lãnh đạo có mặt bàn hình chữ nhật, trên mặt bàn có tấm PVC trang trí. Yếm ốp nổi hình chữ V dán giấy khác màu
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2010H40+HOC

  Bàn giám đốc DT2010H40+HOC

  Bàn giám đốc DT2010H40+HOC gỗ sơn PU nội thất Lộc Đức
  Bàn lãnh đạo có mặt bàn hình chữ nhật, trên mặt bàn có tấm PVC trang trí. Yếm ốp nổi hình chữ V dán giấy khác màu
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2010H6

  Bàn giám đốc DT2010H6

  Mặt bàn lượn cong, dài 80mm, trên mặt có tấm PVC trang trí phần ngồi viết.
  Yếm huỳnh nổi. Chân bàn ghép nổi.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2010H7

  Bàn giám đốc DT2010H7

  Mặt bàn dày 80mm, chân bàn uốn cong. Bàn có thể sử dụng kết hợp tủ phủ hoặc hộc theo tùy chọn.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2010V1

  Bàn giám đốc DT2010V1

  Mặt bàn hình chữ nhật, yếm ốp phào nổi trang trí hình chữ nhật chính giữa là vân NU. Chân hộp vát 2 bên & chân đế sơn đen.
  Sử dụng kết hợp với tủ phụ, hộc liền chân.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2010V2

  Bàn giám đốc DT2010V2

  Mặt bàn hình chữ nhật, sử dụng ổ cắm chìm cao cấp. Chân hộp giật 3 cấp. Phía dưới yếm ốp phào nổi,bên trên 2 đưởng chỉ họa tiết đối xứng.
  Sử dụng kết hợp với tủ phụ, hộc liền chân.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2010V3

  Bàn giám đốc DT2010V3

  Mặt bàn hình chữ nhật, chân hộp vát liên kết với mặt bàn bằng trụ mạ. Yếm ốp 3 phào nổi tạo thành hình chữ V, trên đính 3 chóp kim tự tháp trang trí.
  Sử dụng kết hợp với tủ phụ, hộc liền chân.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2010V4

  Bàn giám đốc DT2010V4

  Mặt trước lượn cong. Yếm ốp phào chỉ nổi trang trí, chính giữa ghép veneer đấu vân. Chân hộp cong, bên cạnh có ốp chỉ nổi.
  Sử dụng kết hợp với tủ phụ, hộc liền chân.
  Liên hệ
  Hình ảnh của Bàn giám đốc DT2411V5

  Bàn giám đốc DT2411V5

  Mặt bàn hình chữ nhật, trên mặt có tấm PVC trang trí. Chân ghép hộp bo đấu góc, yếm ốp phào nổi hình chữ nhật, phía trong ghép veneer đấu vân.
  Sử dụng kết hợp với tủ phụ, hộc liền chân.
  Liên hệ
  Filters Close